Priznani ameriški profesor poučeval na doktorskem programu

Prof. dr. Frederik G. Kohun iz Robert Morris University, Pittsburgh, Pennsylvania, ZDA, ki pride sleherno leto v Celje in predava našim študentom na vseh stopnjah študija je tokrat, zaradi razmer na daljavo, študentom prvega letnika doktorskega programa predstavil značilnosti doktorskega študija na Robert Morris University s poudarkom na veliki podobnosti z doktorskim študijskim programom na MFDPŠ.
V nadaljevanju pa se je posvetil značilnostim raziskovanja v okviru doktorskega študija in ustroju doktorske disertacije, čemur je sledila živahna razprava, ki jo je sprožil kot provokativne sogovornik.
Študente je ocenil kot visoko motivirane!
Naslovna slika je izpred treh let, ko smo dr. Kohuna gostili v naši predavalnici.