V četrtek, 7. 6. 2018, so pri predmetu Podjetništvu potekale predstavitve projektnih nalog. To leto so se študenti vključili v izdelavo projektnih nalog v okviru projekta Interreg Passport to Export, kjer so morali za slovenska podjetja pripraviti predloge izvoznih načrtov. V aktivnosti so se vključila naslednja podjetja: Šumer d.o.o., Hermi d.o.o., Kreativne ideje d.o.o., Miniplast d.o.o., Bolje d.o.o., so.p., Cleanway Peter Kuster s.p. in Acer Drago Brečko s.p. Poleg navednih podjetij pa je ena skupina študentov pripravljala tudi projektno nalogo za Abanko d.d.

Na javni predstavitvi so študentje predstavili zanimive pristope in načine internacionalizacije podjetij, ki jih bodo lahko podjetja preizkusila v praksi. S takšnim načinom povezovanja med teorijo in prakso pridobijo študenti mnoga dodatna praktična znanja in veščine, s katerimi povečajo možnost svoje zaposlitve po zaključku študija. Obenem pa takšen način sodelovanja s podjetji močno vpliva tudi na razmišljanje podjetij in jim omogoča precejšen vpliv na znanja, ki jih dobijo študentje tekom študija, saj so študentje tekom priprave projektnih nalog v stiku s podjetjem, njegovimi zaposlenimi, spoznajo proizvodni proces, ter spoznajo ovire, ki vplivajo na možnosti izvedbe predlaganih aktivnosti.

Vodja projekta Interreg Passport to Export na MFDPŠ je mag. Gregor Jagodič.