Predstavitev projektnih nalog študentov

V četrtek, 14. marca 2019, je na MFDPŠ potekala javna predstavitev projektnih nalog pri predmetu Podjetništvo. Študenti 2. letnika so pripravili projektne naloge za podjetja, v sklopu projekta meddržavnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, Interreg Passport to Export, kjer so morali za slovenska podjetja pripraviti predloge izvoznih načrtov. V aktivnosti so se vključila naslednja podjetja: Dukin d.o.o., Perger 1757 d.o.o., Seti d.o.o., E-pohištvo Jože Vrečko s.p. in F-Modern Tadej Faršang s.p. in Addendum d.o.o.

Na javni predstavitvi so študentje predstavili zanimive pristope in načine internacionalizacije, ki jih bodo lahko podjetja preizkusila v praksi. Najprej so izvedli analizo tržnih razmer na vseh vključenih trgih in potem v okviru predlogov predstavili možne partnerje, opredelili so nabor izdelkov, seznam promocijskih aktivnosti in tudi ovrednotili investicijo. Takšen pristop k povezovanju teorije in prakse omogoča študentom pridobitev praktičnih znanj in veščin, s katerimi izboljšujejo svojo možnost zaposlitve po zaključku študija. Prav gotovo ima takšno sodelovanje s podjetji pozitiven vpliv tudi na podjetja, saj so vključena v študijski proces, na študente lahko prenesejo znanja in veščine, ter omogočijo razumevanje poslovnega okolja študentom na eni strani in pridobitev drugačnega pogleda na možnosti reševanja nastalih poslovnih situacij na drugi strani. Glede na to, da so vsa podjetja po predstavitvah nalog izrazila zadovoljstvo tako z nalogami, kot z načinom sodelovanja, bomo na MFDPŠ še naprej skrbeli, da bo sodelovanja s podjetji čim več.