V Modri dvorani Celjskega sejma je v četrtek, 23. 1. 2020, potekala že 12. slovesna podelitev diplom našim diplomantom. V študijskem letu 2018/2019 je diplomiralo 80 študentov študijskih programov 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi in Poslovanje v sodobni družbi in 2. stopnje Management znanja ter Vodenje in kakovost v izobraževanju.

Na slovesnosti, na kateri je zbrane nagovorila tudi podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek, smo podelili pohvale najboljšim študentom, diplomantom ter pohvale za najboljša zaključna dela in študentsko tutorstvo.

Na MFDPŠ je trenutno vpisana že 13. generacija študentov, in sicer 448 študentov na dodiplomskih,  podiplomskih in doktorskem programu. Kot je na slovesnosti poudaril dekan MFDPŠ, doc. dr. Srečko Natek, je za študente je še posebej zanimiv projekt Omrežje, ki fakulteto ambiciozno povezuje z njenim poslovnim okoljem in omogoča študentom še več stika z bodočimi zaposlovalci. ”Stabilni pogoji delovanja so dobra popotnica za odlično delo v tej generaciji in razvoj v prihodnjih generacijah. Kot poseben dokaz zrelosti je tudi 1.000 diplomantka,” je povedal dekan ter med dosežki fakultete izpostavil tudi internacionalizacijo. ” V lanskem študijskem letu je v izobraževalnem delu fakultete sodelovalo 7 profesorjev iz tujine, izvedli smo 15 gostovanj naših predavateljev na univerzah v tujini. Sodelovali smo tudi s tajsko partnersko univerzo pri izvedbi strokovne prakse tujih študentov v enem od celjskih podjetij, izvedenih je bilo 7 mobilnosti študentov za študij. Na doktorskem študijskem programu Managementa znanja, ki se izvaja v angleškem jeziku in je podprto z  e-izobraževanjem, je letos vpisanih 11 doktorskih študentov, od tega 6 tujcev,” je poudaril dekan.

K uspešnemu delovanju fakultete, po besedah dekana, pomembno pripomore tudi podpora lokalne skupnosti (Mestne občine Celje in gospodarstva), saj imajo od samega začetka velik posluh za cilje fakultete, ki so v letih sodelovanja postali skupni cilji na področju visokošolstva v Savinjski regiji.