Podelitev častnega naziva Zaslužna profesorica prof. dr. Majdi Kokotec Novak

Na 11. slovesni podelitvi diplom, ki je potekala v četrtek, 17. januarja 2019, smo podelili častni naziv Zaslužna profesorica, ki ga je prejela prof. dr. Majda Kokotec Novak.

Častni naziv Zaslužni/a profesor/ica se podeljuje za izjemne uspehe, zasluge in dosežke na izobraževalnem in znanstveno raziskovalnem področju, ki so pomembno prispevali k celovitemu razvoju, ugledu ter uveljavitvi fakultete.

Prof. Dr. Majda Kokotec Novak je svojo poklicno pot namenila računovodenju, predvsem na raziskovalnem področju. Proučevala je osnove računovodstva, finančno računovodstvo, stroškovno računovodstvo, poslovodno računovodstvo ne samo s teoretičnega, temveč tudi z empiričnega vidika. Svoja znanja je v pedagoškem procesu delila in prenašala na študente. Z MFDPŠ je sodelovala pri predmetih s področja računovodstva, prav tako je bila več let članica Senata fakultete. Pod njenim mentorstvom je doktorirala tudi prva doktorica znanosti naše fakultete, doc. dr. Mojca Gornjak.

Prof. dr. Majdi Kokotec Novak se zahvaljujemo za ves strokovni, raziskovalni in pedagoški doprinos na računovodskem področju v širšem smislu.