V okviru prazovanja Erasmus days 2020 sta se na MFDPŠ zgodila dva virtualna dogodka, prvi z naslovom From Erasmus students for Erasmus students in drugi International Erasmus+ project challenges and learning opportunitites.

Prvi dogodek  smo izvedli skupaj s preteklo Erasmus študentko Ano, ki je nagovorila sodelujoče. Skupaj smo ugotovili, da Erasmus izkušnja razvija evropsko identiteto, ki dopolnjuje našo lokalno, regionalno in nacionalno identiteto in razvija kompetence, ki so potrebne za samostojno in izpopolnjeno življenje. Udeležencem pomaga, da najdejo svoje mesto v družbi. Samozavest, prilagodljivost, odprtost, medsebojno razumevanje in solidarnost so le nekateri primeri tega, kar lahko pridobimo z izkušnjo programa Erasmus +.

Drugi dogodek  z naslovom International Erasmus+ project challenges and learning opportunitites sta izvedla dr. Nada Trunk Širca in dr. Valerij Dermol in predstavila mednarodne projekte MFDPŠ, njihove rezultate, koristne izkušnje in nova spoznanja. V okviru dogodka je bil še posebej izpostavljen projekt  CISOTRA (Civil Society for social inclusion of unaccompanied minors in transition to adulthood – learning communities for shaping transition interfaces).