Spoštovane študentke in študenti,

Vlada Republike Slovenije je sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanje ter univerzah in samostojnih zavodih zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 (koronavirusa).

Prostori MFDPŠ so zaprti, v njih velja prepoved zbiranja ljudi, zato uradne ure referata in knjižnice potekajo izključno po elektronski pošti (referat@mfdps.si in knjiznica@mfdps.si). Izposoja in vračilo gradiva v knjižnico ni možno. Vsem, ki imate izposojeno gradivo, bomo rok izposoje podaljšali, ne glede na to, koliko časa imate gradivo že izposojeno.

Navedeno tudi pomeni, da se študijski proces na MFDPŠ izvaja na daljavo (preko e-učilnice MFDPŠ) do preklica omenjenega odloka.

Informacijo glede izpitnega obdobja,  3. trimestra ter opravljanja strokovne prakse smo vam poslali po elektronski pošti.

Pozivamo vas, da redno in pozorno spremljate svojo elektronsko pošto in e-učilnico MFDPŠ za nadaljnje informacije.