O monetarni politiki in EU integracijah

Doc. dr. Aleš Trunk je pri predmetu Poslovne finance gostil dr. Gorazda Justineka, docenta za področje mednarodnega poslovanja in docent za področje mednarodnih političnih, ekonomskih in poslovnih odnosov. Študentom dodiplomskega študija ekonomije in poslovanja je predaval na temo monetarne politike in EU integracij. 

Dr. Justinek sodeluje na magistrskem študijskem programu pri izvedbi predmetov s področja globalne ekonomije ter ekonomske diplomacije. Prav tako je nekdanji diplomat in ustanovni član Sektorja za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve. Vrsto let je bil vodja sektorja za internacionalizacijo na Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije.