Na MFDPŠ prva virtualna podelitev diplom

Na MFDPŠ smo 21. 1. 2021 izvedli že 13. podelitev diplom, ki je glede na epidemiološko situacijo prvič potekala virtualno. V preteklem študijskem letu 2019/20 je na dodiplomskih študijih 1. stopnje diplomiralo 47 študentov, na podiplomskih magistrskih programih 2. stopnje 55 študentov, hkrati pa je potekala promocija drugega doktorja znanosti dr. Andreja Novaka. Podelili smo tudi pohvale za uspešnost pri študiju, pohvalo za najboljšega diplomanta/-ko, najboljše diplomsko/magistrsko delo in za študentsko tutorstvo.

Kot je v svojem nagovoru poudaril dekan doc. dr. Srečko Natek, smo ponosni na preteklo in sedanje študijsko leto, saj smo kljub okoliščinam uspeli izpeljati vse zastavljene izobraževalne in raziskovalne cilje. ”Fakulteta v drugem desetletju svojega delovanja izkazuje zrelost na vseh področjih kar potrjujejo tudi pozitivni trend vpisanih študentov, letos 496, skupno 1.100 diplomantov ter drugi doktor znanosti. Fakulteto so kot najprimernejšo za svoj akademski razvoj izbrale študentke in študentje različnih generacij, različnih regij, tudi tujine, iz različnih šol in mnogi zaposleni. Fakulteto so kot prijazno študentom prepoznale tudi vrhunske športnice in športniki ter študentke in študenti, ki potrebujejo našo posebno pozornost. Izjemno se trudimo, da približamo študij in študente vzpodbujamo pri uspešnosti. Še posebej v današnjih časih, ko smo zaradi epidemije vsi prikrajšani za pristen človeški stik in komunikacijo v živo, je to še večji izziv za vse.”

Iskrene čestitke generaciji diplomantov 2019/2020!