MFDPŠ sodeluje na projektu “En avto manj”

MFDPŠ sodeluje pri projektu, ki je bil prijavljen na razpis Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, z naslovom En avto manj (v družini/podjetju). Cilj projekta je spodbuditi trajnostno in eko mobilnost z uporabo koles – klasičnih in električnih v vsakdanjem življenju. S kolesom želimo nadomestiti en avto v družini, kar posledično pomeni tudi manj avtomobilov v uporabi za prevoz na delo v službo.

Vsekakor gre za večplasten pristop k reševanju okoljske problematike, ki v luči vse višjih cen energentov spodbuja uporabo različnih alternativnih oblik mobilnosti, pri čemer je cilj projekta spodbuditi uporabo koles in električnih koles.

V podjetju bodo študentom in s tem tudi fakulteti predali v uporabo za čas izvedbe projekta klasično mestno kolo. Cilj je doseči, da vsi zaposleni na fakulteti nekajkrat tekom izvajanja projekta namesto z avtom opravijo svojo pot s kolesom. Po njegovi uporabi bodo študentom podali kratko izjavo in opisali svojo izkušnjo z uporabo kolesa.

Skip to content