Mednarodni projekt iHiLEAD – 1. srečanje partnerjev iz Slovenije, VB, Španije in Indonezije

1. in 2. marca 2021 je v virtualni obliki potekalo prvo partnersko srečanje mednarodnega projekta iHiLEAD – Indonesian Higher Education Leadership.

V projektu sodelujejo tri evropske visokošolske institucije in sicer vodstvena institucija projekta University of Gloucestershire (Velika Britanija), MFDPŠ (Slovenija), University of Granada (Španija), sedem indonezijskih visokošolskih institucij in indonezijsko ministrstvo za visokošolstvo.

Vodja projekta iHiLEAD na MFDPŠ je profesorica na MFDPŠ, prof. dr. Nada Trunk Širca.

Temeljni cilj projekta je razvoj in implementacija preverjenega programa za usposabljanje vodstev univerz in visokošolskih institucij v Indoneziji. S povečanjem vodstvenih zmogljivosti in sposobnosti se bo okrepilo strateško načrtovanje in upravljanje na indonezijskih univerzah v smeri posodobitve visokošolskega sektorja.

Med drugimi so na današnjem dogodku z uvodnim nagovorom sodelovali prof. Nizam – Director General of Higher Education, Vincent Piket – EU Ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam in dr. David Dawson, vodja projekta iHiLead na University of Gloucestershire.