Gostujoče predavanje o ženskem, družbenem in socialnem podjetništvu

V sredo, 13. 2. 2019, je na MFDPŠ potekalo zanimivo gostujoče predavanje z naslovom Žensko, družbeno in socialno podjetništvo. Pri predmetu Podjetništvo smo gostili  g. Petra Svetino, novoizvoljenega varuha človekovih pravic v RS in socialnega podjetnika.

G. Peter Svetina je študentom predstavil načela socialnega podjetništva, ki naj bi izhajala iz etičnih, moralnih in predvsem človeških vidikov, s katerimi se skuša reševati družbene probleme in se vključevati v lokalno skupnost. Sledila je predstavitev zgodovinskega razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. Gost je izpostavil tudi družbene trende glede zaposlovanja ranljivih skupin prebivalstva. Študentom so bile predstavljene razlike med klasičnimi in socialnimi podjetji, ter kaj pomeni razvoj socialnega podjetništva za celotno družbo. Na primeru Zavoda za socialno podjetništvo na podeželju Grunt je g. Svetina študentom predstavil delovanje socialnega podjetja. Ob koncu predavanja je gost odgovoril na mnoga vprašanja tako s področja socialnega podjetništva, kot tudi s področja varovanja človekovih pravic.