Gostujoče predavanje o preverjanju kakovosti tekom proizvodnje

Na MFDPŠ je bilo v torek, 6. 3. 2019, v okviru projekta Omrežje izvedeno predavanje gosta iz prakse g. Uroša Kašce iz podjetja Šumer d.o.o. z naslovom Preverjanje kakovosti tekom proizvodnje.

Na predavanju je predavatelj študentom podal opredelitve in pojasnil definicijo kakovosti. Za boljše razumevanje je predstavil zgodovino in razvoj aktivnosti na področju kakovosti, kjer se je dotaknil pojasnil in predstavitve ISO standardov. Slednji so danes za posamezno podjetje na globalnih trgih vse bolj pomembni in brez njih si večina mednarodnih podjetij sploh ne more več predstavljati svojega poslovanja, saj je to pogoj, da sploh lahko poišče kupce svojih izdelkov in storitev. Predavanje je nadaljeval s predstavitvijo celovitega zagotavljanja kakovosti (TQM), pri čemer je pojasnil in predstavil Demingov krog, ter diagram ribje kosti (Ishikava diagram).

Vsekakor v podjetjih ni več dovolj da vzpostavijo okolje za doseganje kakovosti, temveč je potrebno to okolje tudi neprestano preverjati in presojati, ter postopke in aktivnosti posodabljati skladno s sodobnimi trendi in razvojem tehnologije. Pomemben element pri vzpostavljanju sistemov kakovosti in njihovega presojanja so tudi stroški. Predavatelj je izpostavil, da pri tem ne gre samo za stroške, ki jih imamo z vzpostavitvijo sistema, temveč je potrebno na to področje pogledati širše, saj se z izvajanjem kontrole zmanjšuje delež reklamacij (to ima seveda vpliv na hitrejšo povrnitev stroškov, porabljenih za zagotavljanje kakovosti). Da lahko v podjetjih zagotavljajo ustrezne standarde kakovosti morajo uporabiti kakovostna orodja in oblikovati lastne metode zagotavljanja kakovosti.