Gostovanje dr. Fredericka Kohuna iz Robert Morris University

Med 4. in 10. marcem 2020 smo na MFDPŠ v okviru projekta »Tuji gostujoči učitelji na MFDPŠ« z Robert Morris University gostili dr. Fredericka Kohuna. Dr. Kohun je na univerzi zaposlen kot profesor računalniških in informacijskih sistemov in ima več kot 35 let bogatih izkušenj kot akademik na omenjeni univerzi, hkrati pa je ustanovni direktor doktorskega študija Informacijski sistemi in komunikacije. Na predavanjih je sodeloval tudi dr. Gary DeLorenzo, profesor Računalniških in informacijskih sistemov iz California University of Pennsylvania.

Gostujoči strokovnjak dr. Kohun je za študente Spletnega marketinga izvedel predavanje Spletni marketing: izkušnja stranke. Magistrski študenti so pri predmetu Sistemi managementa znanja poslušali predavanje Izvedba strategij managementa znanja, pri predmetu Raziskovalne metode v družboslovju pa Uvod v kvantitativne in kvalitativne metode – temeljne teme in vprašanja. Dr. Kohun je izvedel tudi zanimivo predavanje pri predmetu Veščine učenja z naslovom Vpliv tehnologije in ekonomije – primer mesta Pittsburg. Študenti so potrdili, da so bila tudi tokratna predavanja koristna in izredno zanimiva z veliko dobrimi primeri iz prakse.

V okviru gostovanja sta se oba profesorja srečala tudi z vodstvom fakultete, s katerim  sta razpravljala o izmenjavi znanja na področju managementa visokega šolstva ter izmenjavi idej o morebitnem prihodnjem sodelovanju.

Gostovanja mednarodno priznanih predavateljev iz različnih področij potekajo v okviru Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019 – 2022, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”