Erasmus predavanje s Kasetsart University (Tajska) – dr. Kongkiti Phusavat

V preteklem tednu, od 3. do 7. maja 2022,  smo pri predmetu Inovativnost v podjetništvu gostili strokovnja s področja industrijskega inženiringa dr. Kongkitija Phusavatija (Kasetsart University) s Tajske. Študentom je predstavil učenje in inovacije v četrti industrijski revoluciji.
Dr. Phusavati se je prav tako sestal z dr. Nado Trunk Širca v Piranu, vodjo Erasmus projektov na MFDPŠ, kjer so v okviru delovnega sestanka preučili naslednje tematike:
– Program srečanja: konferenca MakeLearn&TIIM 2022 (Kaunas) in koncepti konferenc ML&TIIM v prihodnosti – Tajska 2025.
– Priložnosti za objavljanje, revija ToKnowPress.
– Projekti CBHE s Tajsko in Finsko.
– KA107 mobilnosti na splošno in v prihodnosti.
– KA107, razprava o programu mobilnosti ISSBS na Kasetsart university julija 2022.
MFDPŠ podpira gostovanja profesorjev iz naših partnerskih fakultet, saj na takšen način našim študentom omogočamo internacionalizacijo doma.
Več informacij o Erasmus individualnih mobilnostih lahko preberete tukaj: https://mfdps.si/mobilnost-studentov-in-zaposlenih/
Skip to content