Erasmus+ izmenjava za namen poučevanja in usposabljanja na Ekonomski fakulteti v Splitu

Med 3. in 7. junijem 2019 je prodekan MFDPŠ izr. prof. dr. Kristijan Breznik v okviru Erasmus+ izmenjave za namen poučevanja in usposabljanja obiskal partnersko Univerzo v Splitu. Z ekonomsko fakulteto omenjene univerze je MFDPŠ sodelovala že v preteklosti, in sicer bila je že izvedena mobilnost študentov za namen študija, kot tudi mobilnost za namen usposabljanja strokovnega osebja MFDPŠ.

Izr. prof. dr. Kristijan Breznik se je v okviru usposabljanja sestal z vodjo mednarodne pisarne in v okviru poučevanja pri prof. dr. Elzi Jurun s katedre za kvantitativne metode izvedel predavanje z naslovom Socialna omrežja: od bistva do inovacijskih grozdov. Z omenjeno profesorico je potekal tudi dogovor tudi o možnem nadaljnjem sodelovanju in izvedbi skupnih projektov.