Dr. Vesna Skrbinjek na Erasmus+ izmenjavi na Portugalskem

Doc. dr. Vesna Skrbinjek je bila med 16. in 19. aprilom 2018 na Erasmus+ izmenjavi v Portu, na Portugalskem na Instituto Politecnico de Porto, School of Management and Technology, s katerim ima MFDPŠ podpisano bilateralno pogodbo za namen študija.

Z obiskom smo motivirali študente za obisk Slovenije in naše fakultete ter odprli nove možnosti prihodnjega mednarodnega sodelovanja.