Dohodna mobilnost partnerske institucije iz Romunije

V novembru 2022 smo na MFDPŠ v okviru programa Erasmus+ gostili visokošolske učitelje in doktorske študente iz partnerske institucije Faculty of Management in Production and Transportation (v nadaljevanju UPT) iz Romunije.

Dr. Anca Draghici je predavala prvim letnikom magistrskega študijskega programa Management znanja pri predmetu Magistrski seminar.
Dr. Ilie Mihai Taucean pa je predaval študentom dodiplomskih študijskih programov pri predmetu Veščine – naslov predavanja je bil Innovation Management Methods and Tools.
Dr. Roxana Sirbu, direktorica projektne pisarne na UPT, pa je izvedla training mobility s področja projektnega managementa.
Istočasno so mobilnost za usposabljanje izvedli doktorski študenti, ki so predstavili aktualne projekte na njihovi fakulteti in doktorski študijski program.

MFDPŠ z vidika internacionalizacije doma v študijski proces redno vključuje profesorje tujih partnerskih fakultet, in tako študentom, ki se mobilnosti zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin ne morejo udeležiti, nudi izobraževanje v mednarodnem okolju.

Skip to content