Delavnice za bodoče diplomante v pomoč pri zaposlovanju

Na MFDPŠ smo 3. in 4. aprila 2018 gostili go. Matejo Cvelfar iz Območne službe Celje, Zavoda RS za zaposlovanje, ki je izvedla delavnici za študente z naslovoma “Moja prva zaposlitev” in “Kako se predstavim delodajalcu?”.

Na delavnici “Moja prva zaposlitev” je ga. Cvelfar študentom predstavila pojem kariere, kariernega profila in kako oblikujemo zaposlitvene cilje. Poudarila je pomembnost samoocene ter predstavila ugotavljanje interesov s pomočjo Hollandove teorije. Na koncu delavnice so študenti reševali test “Kam in kako” z namenom ugotavljanja, kateri poklici so najbolj primerni za posameznika.

Na delavnici “Kako se predstavim delodajalcu?” je bil poudarek na pomembnosti dobro napisane pisne dokumentacije poslane delodajalcu. V nadaljevanju pa so študenti pridobili še praktične nasvete za zaposlitveni intervju in primere vprašanj na razgovorih.

S tovrstnimi delavnicami bodoči diplomanti MFDPŠ pridobivajo potrebne kompetence, ki jim zagotavljajo boljšo zaposljivost. Zavodu RS za zaposlovanje in ge. Cvelfar se zahvaljujemo za odlično izvebo delavnic.