Za študente zaključnih letnikov je agencija Racio razvoj HR&M svetovanje
pod vodstvom direktorice, mag. Alenke Brod, izvedla delavnico, ki jim bo olajšala zaposlitveni proces.
Na delavnici smo prevetrili korake razgovora vse od priprave na razgovor, kako se čim bolje predstaviti, na kaj biti pozoren itd. Obdelali smo nekaj primerov klasičnih in manj običajnih vprašanj, ki nas lahko doletijo. Udeleženci so delili svoje pozitivne in tudi manj prijetne izkušnje in dobili odgovore na vprašanja povezana z zaposlitvenim procesom.
Hvala mag. Alenki Brod, ki je tudi sicer sodelavka fakultete pri predmetih kadrovskega področja.