Predstavitev nacionalne poklicne kvalifikacije Vodja projekta

V petek, 26. 2. 2021, smo pri Projektnem managementu gostili go. Jasmino Felicijan iz Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje.

Ga. Felicijan, ki je tudi diplomantka našega magistrskega programa Management znanja, je študentom predstavila nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) »Vodja projekta« in »Vodja projektne naloge«. Razložila je tudi način certificiranja in pridobitve javno veljavnega certifikata ter pripravo portfolia z vidika pristopa na certificiranje.