Delavnica “Davčna morala in davčne utaje”

V torek, 27. novembra 2018,  je na fakulteti potekala zanimiva brezplačna delavnica z naslovom “Davčna morala in davčne utaje”. Delavnico je izvedel dr. Stanko Čokelc, pooblaščeni revizor, preizkušeni davčnik in državni notranji revizor iz revizijske družbe Revidicom d.o.o..

Na delavnici so študentje spoznali izzive in načrte Evropske Unije in držav članic glede vrst davkov, stopenj obdavčitve in pobiranja davkov. Pogovarjali so se tudi o tem, kako se bo EU borila proti davčnim goljufijam in utajam ter kakšni bodo ukrepi. Predstavljena je bila analiza davčnih utaj iz Slovenije do leta 2014 na osnovi podatkov FURSA,

Delavnica je bila izvedena v okviru pridobljenih sredstev razvojnega stebra financiranja za leto 2018 za projekt “Omrežje MFDPŠ za razvoj sodobnega študija in povezovanje s prakso”.