9. mednarodna znanstvena konferenca MakeLearn & TIIM

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je med 15. in 17. 5. 2019 skupaj s tujimi partnerskimi univerzami uspešno izvedla že 9. mednarodno znanstveno konferenco MakeLearn & TIIM 2019 v Piranu, Slovenija. Naslov konference je bil “Thriving on Future Education, Industry, Business and Society”. Dogodka se je udeležilo več kot 220 udeležencev iz 30 držav, ki so predstavili 218 konferenčnih prispevkov.

Ključna govorca konference sta bila dr. Frederick Kohun z Robert Morris University, ZDA in dr. Jan Chadam z Maria Curie-Skłodowska University, Poljska. Konferenčni program je vključeval tudi forum o vodenju v visokem šolstvu (Academic Leadership Forum) s sedmimi uglednimi akademiki, forum urednikov mednarodnih znanstvenih revij (Editors’ panel) z devetimi uredniki in gosti, ter raziskovalno-izobraževalni-poslovni forum z dvanajstimi govorci iz podjetniškega in visokošolskega sektorja in akademije. Po-konferenčni program je vključeval delavnico o akademskem pisanju za mlade raziskovalce.

Konferenca MakeLearn & TIIM spodbuja izmenjavo najnovejših dosežkov na področju managementa, ekonomije, tehnologije in izobraževanja. Z vključevanjem izkušenj in mladih akademikov in praktikov iz vseh kontinentov spodbuja razpravo in izmenjavo znanja med akademskimi krogi in podjetji (formalne seje in družabne dogodke) in ponuja različne možnosti za objavo. Letošnji poudarek je bil usmerjen v teme, kot so raznolikost, ustvarjalnost in tehnologija, ki podpirajo pretok blaga, storitev in dejavnikov proizvodnje med državami in narodi.