8. projektni sestanek projekta LittleBigEntrepreneurs potekal v Mariboru

V Mariboru je na OŠ borcev za severno mejo 18. in 19. novembra 2021 potekal projektni sestanek partnerjev projekta Littlebigentrepreneurs.
Projekt preko metodesnovalsko razmišljanje(ang: design thinking)
razvija ključne podjetniške sposobnosti in podjetniško miselnost pri otrocih.

Na sestanku so bile predstavljene dosedanje izvedbene podjetniške aktivnosti partnerjev oz. učne igre:
– OŠ Võru Kesklinna Kool (Estonija) je predstavila aktivnost »chocolate«,
– OŠ Borcev za severno mejo (Slovenija) aktivnost »Christmas market« and
– Chania Directorate of Primary Education (Grčija) aktivnost »animations«.

Opredeljen je bil tudi koncept vodnika s smernicami za uporabo učnih iger za pomoč učiteljem in vzgojiteljem.
Skip to content