Razpis za Erasmus+ mobilnost študentov z namenom strokovne prakse v tujini

Sporočamo vam, da je ponovno objavljen Razpis za mobilnost študentov z namenom strokovne prakse v tujini v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019 (kliknite na povezavo za besedilo razpisa). V okviru omenjenega razpisa je prakso v tujini možno opravljati med 1. julijem in 30. septembrom 2019.

K prijavi vabimo tiste študente, ki bi poletne mesece želeli izkoristiti za opravljanje strokovne prakse v tujini in si tako pridobili nove možnosti za kasnejšo zaposlitev, temveč tudi širili svoja obzorja in bogatili družbene stike. Zanimiva je predvsem za študente tistih študijskih programov, ki imate učno enoto v svojem predmetniku in na ta način opravite del svojih študijskih obveznosti.

V okviru programa Erasmus+ lahko v tujini opravljate prakso, katero izvedete  v podjetju ali organizaciji v sodelujoči državi programa. Organizacije gostiteljice študentske prakse so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije, vključno z visokošolskimi institucijami. Za izvajanje študijske prakse si študent podjetje za opravljanje strokovne prakse poišče sam, prav tako se sam s podjetjem dogovori za izvedbo in celoten postopek prijave.

Predvidena višina in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu je opredeljena v naslednji razpredelnici.

Število študentovŠtevilo mesecev mobilnosti

Predvidena višina mesečne dotacije

(v EUR), ki je odvisna od države mobilnosti in njenih življenjskih stroškov

32 – 3500 – 600 / mesec

 

Vabimo vas, da izpolnite prijavo za Erasmus+ mobilnost (na povezavi) in jo oddate po elektronski pošti na barbara.jurgec@mfdps.si ali osebno v službi za raziskovanje.

Rok za prijavo je 24. junij 2019.           

Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva. Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev in Vloga za dodelitev dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami v okviru programa Erasmus+ sta objavljena na spletni strani MFDPŠ in sicer TUKAJ.

Študenti iz okolij z manj možnostmi lahko zaprosijo za dodatek k osnovni dotaciji na podlagi predložitve odločbe Centra za socialno delo, iz katere izhaja, da študent ali član skupnega gospodinjstva prejema državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek ali denarno socialno pomoč.

Še dodatna izjema: »Tudi »Mladi diplomanti« se lahko udeležijo usposabljanja – prakse v tujini, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani matične institucije v času zadnjega leta študija. Njihovo usposabljanje mora biti izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.

Vtise Erasmus študentov MFDPŠ, ki so se že udeležili mobilnosti, lahko preberete na naslednji povezavi.

Za vse dodatne infomacije smo vam na voljo na e naslovu barbara.jurgec@mfdps.si in telefonski številki: 03 425 224.