Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. Erasmus+ na podlagi uspeha programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.

Študenti, ki se prijavijo na mobilnost in jim je ta odborena, lahko:

  • del študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
  • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
  • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
  • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
  • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Partnerske institucije za študij v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov .

Institucije za opravljanje prakse, so lahko  javne ali zasebne organizacije, ki so aktivne na trgu dela ali v izobraževanju, podjetja, javni organi, gospodarske zbornice, raziskovalni inštituti, fundacije, šole, centri za izobraževanje, neprofitne, nevladne organizacije, visokošolske institucije ipd. Študent si mora sam poiskati podjetje ali institucijo, kjer bo opravljal Erasmus+ prakso in se z njihovim predstavnikom dogovori o datumu začetka prakse. Več o iskanju podjetja TUKAJ.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Študij ali praksa na partnerski instituciji ali v podjetju/organizaciji v tujini mora trajati najmanj 2 meseca in lahko traja največ 12 mesecev na posamezno študijsko stopnjo.

Posebna obravnava in podpora udeležencem mobilnosti s posebnimi potrebami

Študenti iz okolij z manj priložnostmi

Skip to content