Karierni center MFDPŠ

MFDPŠ v okviru Kariernega centra seznanja študente o različnih usposabljanjih, delavnicah, dogodkih MFDPŠ in drugih organizatorjev iz regije in širše, posreduje informacije o raznih razpisih in natečajih, štipendijah, ponudbi poletnih šol, ponudbi zaposlitvenih portalov in prostih delovnih mestih.

Prav tako vsako leto organiziramo več delavnic za študente, s katerimi krepijo svoje poslovne, pisne, tehnološke in osebne veščine. Na tak način MFDPŠ zagotavlja študentom stike in sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi delodajalci že med študijem.

Spremljajte e-učilnico Karierni center, kjer najdete vse omenjene možnosti. Povezava do e-učilnice Karierni center

“Doktorski študij mi je omogočil spoznavanje teoretičnih konceptov in raziskovalnega dela, obenem pa tudi primerjavo pridobljenih teoretičnih spoznanj z obstoječimi praktičnimi izkušnjami. Slednje je še posebej dobrodošlo, saj nam raziskovalno delo prinaša širši pogled na izzive v vsakodnevnem delovanju podjetij. Management znanja ponuja vodjem podjetij priložnosti, da izkoristijo njegov potencial in posledično povečujejo svoj uspešnost.“
Andrej Novak, izvršni direktor podjetja Ledinek Engineering
Skip to content