Nov doktor znanosti našega doktorskega programa

MFDPŠ je včeraj, 14. 7. 2020, dobila novega doktorja znanosti na doktorskem študijskem programu Management znanja. Doktor znanost je postal g. Andrej Novak, ki je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Model vpliva stila vodenja in managementa znanja na uspešnost podjetij«. Doktorska disertacija je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Kristijana Breznika ter somentorstvom doc. dr. Srečka Nateka.

G. Novak je po zagovoru povedal: “Doktorski študij managementa znanja na MFDPŠ mi je omogočil spoznavanje teoretičnih konceptov in raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, obenem pa tudi primerjavo pridobljenih teoretičnih spoznanj z obstoječimi praktičnimi izkušnjami. Slednje je še posebej dobrodošlo, saj nam raziskovalno delo prinaša širši pogled na izzive v vsakodnevnem delovanju podjetij. Management znanja, kot relativno nov koncept v slovenskem prostoru, ponuja še veliko možnosti nadaljnjega raziskovanja, vodjem podjetij pa priložnosti, da izkoristijo njegov potencial in posledično povečujejo svoj uspešnost.”

MFDPŠ trenutno izvaja doktorski študij v angleškem jeziku in ima vpisanih 11 študentov iz Slovenije in tujine. Izvedba študijskega programa v angleškem jeziku pomeni prispevek k večji internacionalizaciji izobraževanja doma, kar prispeva k izboljšanju kakovosti mednarodne razsežnosti slovenskega visokega šolstva.