Naša diplomantka o delu v kadrovski službi

V preteklem tednu je našim študentom o delu v zunanji kadrovski službi predavala naša 1000. diplomantka, Katjuša Kostanjšek. Ga. Kostanjšek je zaključila magistrski študijski program Management znanja.
Študenti so bili seznanjeni z delom kadrovnika, procesi izvajanja zunanje kadrovske službe ter njenimi prednostmi in slabostmi.
Hvala za zanimivo in poučno predavanje!