Fakulteta organizira znanstvene, strokovne in študentske konference

Znanstvena konferenca MakeLearn & TIIM

Fakulteta organizira znanstvene, strokovne in študentske konference. Mednarodna znanstvena konferenca MakeLearn & TIIM spodbuja izmenjavo najnovejših dosežkov na področju managementa, ekonomije, tehnologije in izobraževanja. Z vključevanjem izkušenj in mladih akademikov in praktikov iz vseh kontinentov spodbuja razpravo in izmenjavo znanja med akademskimi krogi in poslovnim sektorjem ter n ponuja različne možnosti za objavo. Konferenca poteka vsako leto v mesecu maju v različnih evropskih državah, udeležujejo pa se je tudi študenti MFDPŠ, še posebej doktorski pa tudi magistrski.Fakulteta občasno organizira strokovne konference na različne teme. V letih od 2016 vsako leto na Kosovem, v Prištini izvaja konferenco na teme izobraževanja ter kakovosti in vodenja v izobraževanju.

Preberi več

Študentska konferenca KoME

Preberi več