Konference

Fakulteta organizira znanstvene, strokovne in študentske konference.

Mednarodna znanstvena konferenca MakeLearn & TIIM spodbuja izmenjavo najnovejših dosežkov na področju managementa, ekonomije, tehnologije in izobraževanja. Z vključevanjem izkušenj in mladih akademikov in praktikov iz vseh kontinentov spodbuja razpravo in izmenjavo znanja med akademskimi krogi in poslovnim sektorjem ter n ponuja različne možnosti za objavo. Konferenca poteka vsako leto v mesecu maju v različnih evropskih državah, udeležujejo pa se je tudi študenti MFDPŠ, še posebej doktorski pa tudi magistrski. Za več informacij glede aktualne konference kliknite na https://makelearn.mfdps.si.

Študentska konferenca KoME združuje študente in diplomante celjske regije ter jim daje priložnost, da predstavijo in objavijo svoje raziskovalne dosežke in ideje s področja podjetništva, ekonomije in managementa. Študentska konferenca predstavlja tudi okolje, v katerem se lahko mladi udeleženci odzivajo na aktualne družbene in gospodarske razmere, izmenjujejo mnenja s svojimi kolegi ter se strokovno in poslovno medsebojno povezujejo. Konferenca poteka vsako leto v mesecu aprilu.

Fakulteta občasno organizira strokovne konference na različne teme. V letih od 2016 vsako leto na Kosovem, v Prištini izvaja konferenco na teme izobraževanja ter kakovosti in vodenja v izobraževanju.