Študentski svet MFDPŠ vabi na 11. KoME študentsko konferenco

KoME Študentska konferenca
Prostovoljstvo in socialno podjetništvo kot pot do zaposlitve
bo potekala
15. aprila 2021
od 9.00 dalje v e-okolju – aplikacija Zoom

Prijave potekajo na povezavi: https://mfdps.1ka.si/a/974

Program konference je na voljo na povezavi

Konferenca bo na dan dogodka potekala na naslednji Zoom povezavi (kliknite tukaj).

Študentski svet MFDPŠ po razmisleku in podanih predlogih, ter aktualnih dogodkih v tem trenutno nepredvidljivem času pandemije COVID-19 želi študentom predstaviti nove možnosti za razvoj in zaposlovanje. Študentska konferenca se bo tudi zato nanašala na socialno podjetništvo, medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo.

Sodobni zaposlitveni trg prinaša mnogo novih delovnih mest, na katerih naj bi bodoči iskalci zaposlitve imeli ne samo formalne, temveč tudi neformalne kompetence, zato želimo na študentski konferenci KoME predstaviti več možnih novih poti do zaposlitve.

V današnjih družbenih razmerah moramo sodelovati in povezati generacije, graditi dobre medčloveške odnose in ohraniti solidarnost, ter se osredotočiti predvsem na medgeneracijsko sodelovanje. Znanje in zmožnosti starejših so namreč pomemben del človeškega in družbenega kapitala, zato je za družbeni razvoj zelo pomembno, da se dosežki prejšnjih rodov prenašajo na mlajše generacije. Vendar samo to ni dovolj, saj postajajo družbena odgovornost, razvoj stabilnega ekonomskega okolja in razvoj splošne dobrobiti v družbi ponovno vrednote, ki vstopajo v ospredje. Etično in moralno delovanje v interesu ljudi in ne usmerjanje v dobiček so temelji socialnega podjetništva.

Na MFDPŠ v sklopu različnih aktivnosti in predmetov (npr. VU/RPS, projekti, Prostovoljstvo) spodbujamo družbeno odgovorno ravnanje študentk in študentov. Zaradi tega želimo v ŠS MFDPŠ k sodelovanju in razpravi na dogodku spodbuditi tudi študente, ki so v čim večjem številu vabljeni k oddaji prispevkov.

Na študentski konferenci bodo sodelovali zanimivi domači in tuji gostje s svojimi predstavitvami:

  • dr.  Barbara Lužar, vodja hiše Sadeži družbe Žalec (medgeneracijski skupnostni center Slovenske filantropije),
  • mag. Katja Kolenc, vodja programov, mednarodne koordinacije in projektov, Mladinski center Celje,
  • dr. Valerij Dermol, MFDPŠ, in ga. Rania Salah Seddik, GebRaa, Egipt, koncept družbene odgovornosti in izkušnje fakultete s predmetom prostovoljstva,
  • dr. Mohamed Jasim Buheji, ustanovitelj Mednarodnega inštituta za inspiracijsko ekonomijo, Bahrajn,
  • ga. Sibel Bajram, dobitnica nagrade za mladinsko državljansko zavzetost na področju zavzemanja za opolnomočenje romskih deklet in žensk, Severna Makedonija,
  • dr. Augusto Sebastio, predsednik CSIG Taranto centra, Italija,
  • g. Nino Batagelj, paraplavalec, paraplesalec, podjetnik, prostovoljec, ambasador dobrodelnega teka Wings for Life

Letošnja študentska konferenca predstavlja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja prostovoljstva, socialnega podjetništva in družbene odgovornosti v smislu medgeneracijskega sodelovanja.

Vabimo vas, da predstavite svoja projektna, raziskovalna, seminarska ali zaključna dela, ki so nastala v času študija. Prijavite se lahko na povezavi: https://mfdps.1ka.si/a/974

Skip to content