Volitve v Študentski svet – oddaja glasovnic

Študentski svet je predstavniški organ študentov MFDPŠ, ki ga sestavlja 7 študentov dodiplomskih in podiplomskih programov. Do 3. 11. 2020 je potekala oddaja kandidatur za predstavnike v Študentskem svetu MFDPŠ za študijsko leto 2020/2021. Vlogo je oddalo 8 kandidatov. Študentom smo letos zaradi epidemije po pošti poslali listo kandidatov za volitve v Študentski Svet MFDPŠ v študijskem letu 2020/2021 in glasovnico. Volitve zaradi epidemioloških razmer potekajo po pošti. Študentski Svet MFDPŠ v skladu s Statutom (28/2020- Statut) šteje 7 članov.

Vljudno prosimo, da do petka, 13. 11. 2020 vrnete poslane glasovnice in na glasovnici obkrožite številko pred predlaganim kandidatom, obkrožite lahko največ sedem (7) kandidatov.

Vlogo je v roku oddalo 8 kandidatov in sicer:

  • Dženana Brkić: ESD, 2. letnik
  • Luka Seme: PSD, 1. letnik
  • Aleksandar Savić: PSD, 1. letnik
  • Tomaž Pinter: PSD, 3. letnik
  • Rebeka Drnovšek: MZ, 1. letnik
  • Jernej Lipičnik: MZ, status 12 mesecev
  • Natalija Herič: VKI, 1. letnik
  • Domagoj Nikolić: MZ DR, 3. letnik

Dženana Brkić

Luka Seme

Aleksandar Savić

Tomaž Pinter

Rebeka Drnovšek

Jernej Lipičnik

Natalija Herič

Domagoj Nikolić