Vodja raziskav in razvoja Mlekarna Celeia o stališčih potrošnikov

V torek, 10. 11. 2020 je pri predmetu Raziskovanje vedenja potrošnikov, sodelovala gostja mag. Aleksandra Zajc, vodja raziskav in razvoja v Mlekarni Celeia. S študenti je spregovorila o pomenu poznavanja stališč potrošnikov pri razvoju novega izdelka.

Študetje so bili seznanjeni, da stališča igrajo pomembno vlogo v nakupnem vedenju potrošnikov, spoznali so iz katerih komponent so sestavljena stališča, na primerih so si pogledali, kakšna je dejanska vloga stališč in kako širok obseg imajo v razumevanju vedenja potrošnikov. Ilustrativno so se skupaj s predavateljico poglobili tudi v tehnike merjenja stališč in na primerih pogledali, s kakšnimi pristopi je možno vplivati na stališča, da se le ta spremenijo v glavah potrošnikov.

Hvala izr. prof. dr. Tini Vukasović, da je povabila tako zanimivo gostjo!