Magistrski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju študente usposablja za odgovorna delovna mesta v izobraževanju in drugih sorodnih področjih, pri katerih sta vodenje in kakovost ključnega pomena na ravni posameznika, organizacije in izobraževalnega sistema.

Glavne značilnosti študija

Kaj nudi študij Vodenja in kakovosti v izobraževanju

  • praktično znanje, usmerjeno v delovanje izobraževalnih organizacij
  • povezava teorije in prakse
  • učenje podprto z e-okoljem
  • izvedba bo kombinacija predavanj v živo z e-učenjem v e-učilnici in aplikaciji ZOOM, s povprečno eno prisotnostjo študentov mesečno v Celju
  • mednarodna dimenzija
quote sign white
"Zelo sem navdušena nad pristopom, podajanjem znanja, saj resnično omogoča nadgradnjo in praktično uporabo naučenega v lastni praksi."
Diana Šumenjak, diplomantka programa Vodenje in kakovost v izobraževanju
ravnateljica Vrtca Jarše

Pregled programa

Vodenje in kakovost v izobraževanju je enoletni magistrski program, v katerega se lahko vpišejo diplomanti dodiplomskih študijskih programov. Pogoji vpisa so podrobneje opisani v vsakoletnem razpisu za vpis. Program sestavljajo trije obvezni predmeti, v naboru izbirnih predmetov študent izbere še tri izbirne predmete, spisati mora tudi magistrsko nalogo. Predmeti se izvajajo zaporedoma, od meseca oktobra do meseca maja, v drugi polovici akademskega leta lahko študent že pristopi k pisanju magistrske naloge.

Strokovni naslov:Magistrica managementa izobraževanja / Magister managementa izobraževanja
Trajanje študija:1 leto
Študijsko področje:poslovne in upravne vede, ISCED 34, KLASIUS-P-16 0488
Raven izobrazbe:SOK: 8, EOK: 7, EOVK: Druga stopnja
Način študija:Izredni študij
Vpisna mesta:40
Šolnina:2.500 EUR -> 25% popust: 1.875 EUR; za tiste študente, ki z vpisom ne pridobijo višje ravni izobrazbe -> 50% popust: 1.250 EUR
Predstavitvena brošura:Kliknite tukaj za brošuro programa in predstavitveno brošuro.
Več informacij:Kliknite tukaj za podrobnejše informacije o študijskem programu.

 

Pomembni datumi

Februar 2022
Informativni dan
datum bo objavljen naknadno

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.

Pridobljeno znanje in karierna pot.

Diplomanti magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju so usposobljeni za vodilna in druga odgovorna delovna mesta v vrtcih, šolah in visokem šolstvu ter na različnih ravneh izobraževalnega sistema. S študijem si pridobijo tudi znanje za delovna mesta v pridobitni in nepridobitni dejavnosti, kjer sta izobraževanje, znanje in njegovo upravljanje osrednji dejavnik delovanja. Pridobijo kompetence s področja vodenja, kakovosti, znanja in učenja.

Učenje je luč.

Japonski pregovor
“Novo znanje mi je dalo pogum in večjo samozavest za vključitev v mednarodne projekte.“
Biserka Plahuta, diplomantka VKI
svetovalka na Ljudski univerzi Velenje
quote sign white
“V predavalnici skozi svoje dolgoletne izkušnje v izobraževanju in praktične primere podajam znanje, da bodo bodoči magistri lahko v največji meri izboljšali kakovost vrtca, šole in ostalih izobraževalnih institucij, v katerih delujejo.“
prof. dr. Andrej Koren
nekdanji ravnatelj in direktor Šole za ravnatelje

Zanimivi in uporabni predmeti

Magistrski študijski program, ki študentom omogoča spoznavanje teorij vodenja, organizacij in kakovosti ter njihove uporabe v praksi v izobraževalnih in sorodnih organizacij. Študenti se spoznavajo z vlogo managerja kot pedagoškega in poslovnega vodje. Pridobijo znanje, povezano z učenjem na vseh ravneh organizacije, profesionalnim razvojem zaposlenih in sodelovanjem z okoljem.

Management in teorija izobraževalnih organizacij
Management kakovosti izobraževanja
Raziskovalne metode v izobraževanju

Izbirna učna enota 1
Izbirna učna enota 2
Izbirna učna enota 3
Magistrska naloga

Izbirne učne enote

Izobraževalne politike
Spremljanje dosežkov učencev in dela učiteljev
Management e-izobraževanja
Kakovost visokega šolstva
Management ustvarjalnosti in inoviranja
Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje
Management medgeneracijskega učenja
Management visokošolskih organizacij
Projektna naloga
Učenje v praksi
Vodenje za učenje
Management visokega šolstva
Financiranje visokega šolstva
Management kadrov v izobraževanju

Kakšen je postopek prijave in vpisa?

Vse o prijavi in vpisu si preberi tukaj.

Tvoji naslednji koraki do uspešne kariere.

Informativni dnevi

Študenti pravijo, da smo najbolj prijazna fakulteta. Obišči nas na informativnih dnevih.

Preveri datume

Kontakt

T: 03 425 82 40
E: referat@mfdps.si

Več o fakulteti

MFDPŠ Life

Preveri kaj vse se dogaja ob študiju na fakulteti.

Želim vedeti več
Skip to content