doc. dr.
Mateja Brejc
izr. prof. dr.
Kristijan Breznik
doc. dr.
Lidija Breznik
viš. pred. mag.
Alenka Brod
lektorica mag.
Katarina Čander Podgoršek
izr. prof. dr.
Franci Demšar
izr. prof. dr.
Valerij Dermol
izr. prof. dr.
Drago Dubrovski
viš. pred. dr.
Andrej Flogie
izr. prof. dr.
Mitja Gorenak
doc. dr.
Mateja Gorenc
doc. dr.
Mojca Gornjak
prof. dr.
Jana Goriup
doc. dr.
Gregor Jagodič
doc. dr.
Gorazd Justinek
doc. dr.
Eva Klemenčič Mirazchiyski
prof. dr.
Majda Kokotec Novak
Zaslužna profesorica
prof. dr.
Andrej Koren
prof. dr.
Dušan Lesjak
doc. dr.
Špelca Mežnar
doc. dr.
Srečko Natek
doc. dr.
Mojca Nekrep
viš. pred. mag.
Vojka Ojsteršek
asist.
Aljoša Ortl
doc. dr.
Maja Ovčak Kos
viš. pred. mag.
Rado Pezdir
viš. pred.
Nataša Pivec
doc. dr.
Tanja Sedej
doc. dr.
Vesna Skrbinjek
pred. mag.
Vilma Alina Šoba
pred.
Jurij Štukovnik
prof. dr.
Mitja I. Tavčar
Zaslužni profesor
doc. dr.
Aleš Trunk
prof. dr.
Nada Trunk Širca
izr. prof. dr.
Tina Vukasović
viš. pred. dr.
Marko Zebec Koren
doc. dr.
Darko Zupanc
prof. dr.
Egon Žižmond