Tutorji študenti za študijsko leto 2022/23

Za študijsko leto 2022/23 je imenovanih 5 tutorjev študentov; dva tutorja za splošno tutorstvo, zlasti za študente tujce in trije tutorji za predmetno tutorstvo. Namen tutorstva na MFDPŠ je:

  • študentom olajšati vključevanje v študijsko okolje;
  • študentom omogočiti podporo pri študiju tako pri usvajanju študijske snovi pri posameznih predmetih kot tudi ostalih težavah, ki se lahko pojavljajo med študijem;
  • vzpostaviti tesnejšo povezavo med študenti in visokošolskimi učitelji ter MFDPŠ kot zavodom;
  • pomagati tujim študentom pri upravnih zadevah, stikih s šolo in učitelji ter socializaciji v študentsko življenje;
  • izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študija in dvigniti njegovo kakovostno raven.

Študente vabimo, da se v primeru težav, vprašanj obrnete na tutorje, ki vam bodo z veseljem pomagali. Več informacij v e-učilnici Tutorstvo.

Skip to content