Tržnica visokošolskih izzivov in rešitev

V četrtek, 9. 1. 2020, so študenti magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju pri predmetu Management visokega šolstva izvedli tržnico in predstavili projektne naloge, ki so nastale tekom predmeta. Tako so na poučen način skupinsko predstavljali izbrane VŠ izzive in rešitve ter hkrati ocenjevali ideje svojih kolegov. Pridobili so veliko novega znanja in kompetenc, ki jih bodo lahko uporabili na trgu dela.