Danes so študenti druge stopnje pri predmetu Management e-poslovanja izvedli tržnico e-poslovnih izboljšav, kjer so predstavili svoje izdelke, ki so jih v skupinah pripravili v tem trimestru in so zajemale celoten spekter e-poslovnih izboljšav. Vsak študent je imel priložnost, da predstavi svoj projekt in podrobno opiše ideje ter rešitve, ki so jih razvijali.

Pomembna sestavina dogodka so bila tudi vzajemna ocenjevanja med študenti. Ta interaktivni pristop k ocenjevanju je okrepil sodelovanje in konstruktivno kritiko med udeleženci, kar je prispevalo k izboljšanju kakovosti predstavljenih projektov.

Skip to content