Strokovno srečanje Kluba podjetnikov Zlatorog Celje

Klub podjetnikov Zlatorog Celje je v četrtek, 14. marca 2019, skupaj z MFDPŠ organiziral strokovno klubsko srečanje na temo PREOBRAZBA IZ TRADICIONALNEGA V STORITVENO GOSPODARSTVO – PRIMER PITTSBURGHA.

Gost je bil dr. Frederick G. Kohun, profesor računalniških in informacijskih sistemov, Robert Morris University, Pittsburgh, Pensilvanija in gostujoči profesor na MFDPŠ, po rodu slovenskih korenin, ki je spregovoril o:

  • Kratek pregled 30-letnega preoblikovanja regije Pittsburgh iz jeklarskega in proizvodnega gospodarstva v rastoče storitveno gospodarstvo.
  • Sledil bo pregled trenutne gospodarske osnove za vrhunsko zdravstveno oskrbo, za 38 univerz v razdalji 45 minut vožnje od središča Pittsburgha in visokotehnološke industrije kot »spin-off« teh univerz (tj. Google, Microsoft, Uber).
  • Nazadnje bodo opredeljene strategije, ki so bile uvedene za olajšanje procesa preoblikovanja gospodarstva, vključno s poudarkom na ohranjanju in privabljanju mladih strokovnjakov s t. i. zelenimi parki, zbirališči, mikro pivovarnami, kulturnimi centri, športnimi skupinami na nacionalni ravni in nizko stopnjo kriminalitete.

Strokovno srečanje je bilo namenjeno članom kluba Zlatorog Celje, gospodarstvenikom in podjetnikom v širši Celjski regiji.