Srečanje partnerjev Interreg projekta Passport to Export

V četrtek, 13. septembra 2018, so se partnerji Interreg projekta Passport to Export zbrali na 3. rednem delovnem srečanju v Celju na MFDPŠ. Partnerje projekta je pozdravil dekan MFDPŠ, dr. Srečko Natek, in izrazil zadovoljstvo, da je MFDPŠ vključena v pomemben mednarodni projekt, s katerim se slovenskim podjetnikom pomaga pri vstopu na tuje trge. Še posebej je poudaril pomen sodelovanja gospodarstva z MFDPŠ, saj so v projektne aktivnosti uspešno vključeni tudi študenti pri pripravi izvoznih načrtov za vključena podjetja.

Na srečanju so partnerji pregledali do sedaj izvedene aktivnosti, ter se pogovorili o vsebinah pomembnih za pripravo obdobnega poročila. Poleg tega so na srečanju zastavili aktivnosti, ki se bodo izvedle v naslednjem poročevalskem obdobju.