Posodobljeno obvestilo glede koronavirusa

MFDPŠ pozorno spremlja dogajanje v državi v povezavi s koronavirusom.

Sprememb glede izvedbe predavanj, vaj ter izpitov zaenkrat ni. V kolikor se bo situacija spremenila, bomo študente in visokošolske učitelje ter sodelavce o tem nemudoma obvestili preko elektronske pošte in po potrebi preko SMS sporočil.

Študentom, kot tudi visokošolskim učiteljem in sodelavcem, strokovnim sodelavcem in ostalim svetujemo, da:

  • delujete preventivno, pri čemer so pomembni predvsem higienski ukrepi (pravilno umivanje rok, higiena kašlja idr.);
  • preberete in upoštevate navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje;
  • spremljate uradne informacije o razvoju bolezni in preventivnih ukrepih;
  • država je vzpostavila tudi klicni center za informacije o koronavirusu na brezplačni telefonski številki 080 1404 (vsak dan men 8. in 20. uro);
  • če se nahajate v tujini, spremljate tudi navodila lokalnih oblasti in Ministrstva za zunanje zadeve.

Ob tem naprošamo vse obiskovalce MFDPŠ (študente, visokošolske učitelje in sodelavce ter druge), da ob morebitnih znakih poslabšanega zdravja in počutja (kašljanje, povišana telesna temperatura ipd.) ne prihajate na fakulteto in priporočamo, da se poslužujete drugih komunikacijskih možnosti (telefon, e-pošta, e-učilnica ipd.). Hkrati zagotavljamo, da bomo spoštovali tudi morebitne osebne ukrepe, ki jih sprejmejo posamezniki, ki bi se počutili ogroženi. Študenti naj svojo morebitno odsotnost s predavanj ali vaj iz zgoraj omenjenih razlogov, sporočijo nosilcu predmeta po elektronski pošti.

Za več informacij smo dosegljivi na kontaktih fakultete.