Nagovor dekana ob začetku študijskega leta 2019/2020

Drage študentke, študentje, sodelavke in sodelavci!

Z današnjim dnem začenja študij trinajsta generacija študentk in študentov MFDPŠ 2019/20. Številke so vzpodbudne in kažejo, da nam zaupate in vaše zaupanje delite s svojimi prijatelji. Veselimo se novega študijskega leta in vas ob tem vabimo, da ga uspešno uresničimo. Skrb za vaše konkurenčno znanje, prepoznavnost za delodajalce, ugled fakultete in kakovost izobraževanja so naše prednostne naloge.

Študijsko leto bo zaznamovalo predvsem nadaljnje uveljavljanje prenovljenih študijskih programov, ki so zasnovani ambiciozno in predvsem bolj poslovno in praktično. Z različnimi projekti vas bomo približali poslovnemu okolju uveljavljenih podjetij in institucij in krepili vaše praktične kompetence in izkušnje. To je izziv, ki smo ga sprejeli lani in ga po uspešni izvedbi nadaljujemo in nadgrajujemo.

Upam, da ste počitnice prijetno in dobro izkoristili in se tako pripravili na novo študijsko leto. Za vse nas je pomembna želja po novem znanju, raziskovanju, akademskemu druženju ter ostalih študijskih aktivnosti.

Učitelji in osebje fakultete vas z veseljem pričakujemo. Kakovost in prepoznavnost fakultete je odvisna od vseh nas. Zato še naprej sodelujmo, se vzpodbujajmo, prisluhnimo drug drugemu, izkoristimo vsako priložnost, da bo tudi vaša generacija 2019/20 še boljša!

Želim vam lep in uspešen dan ter študijsko leto!

Doc. dr. Srečko Natek,  dekan MFDPŠ

Celje, 1. 10. 2019