Nagovor dekana ob začetku študijskega leta 2018/2019

Drage študentke, študentje, sodelavke in sodelavci!

Z današnjim dnem začenja študij dvanajsta generacija študentk in študentov MFDPŠ 2018/19. Veselimo se novega študijskega leta in vas ob tem vabimo, da ga uspešno načrtujemo in izvedemo skupaj. Skrb za vaše konkurenčno znanje, ugled šole in kakovost izobraževanja je naša prednostna naloga.

Študijsko leto bo zaznamovalo predvsem nadaljnje uveljavljanje prenovljenih študijskih programov, ki so zasnovani ambiciozno in predvsem bolj poslovno in praktično. Z različnimi projekti vas bomo približali poslovnemu okolju uveljavljenih podjetij in institucij in krepili vaše praktične kompetence in izkušnje. To je nov izziv, ki so ga študentje predhodnih generacij pogosto izpostavljali.

Počitnice ste mnogi izkoristili za zaključevanje študijskih obveznosti. Upam, da ste našli dovolj časa tudi za poletne in sproščene aktivnosti in se tako pripravili na novo študijsko leto. Za vse nas je pomembna želja po novem znanju, raziskovanju, akademskemu druženju ter ostalih študijskih aktivnostih.

Učitelji in osebje fakultete vas z veseljem pričakujemo. Kakovost in prepoznavnost fakultete je odvisna od vseh nas. Zato še naprej sodelujmo, se vzpodbujajmo, prisluhnimo drug drugemu, izkoristimo vsako priložnost, da bo dvanajsta generacija 2018/2019 še boljša!

Želim vam lep in uspešen dan ter študijsko leto!

Doc. dr. Srečko Natek,  dekan MFDPŠ

Celje, 1. 10. 2018