Nacionalni seminar CiSoTra – Slovenija 2018

V četrtek, 25. oktobra 2018 je na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije potekal prvi nacionalni seminar projekta CiSoTRA, z naslovom Socialno vključevanje migrantov  –  mladoletnikov brez spremstva ob prehodu v odraslost – vloga skupnosti, projekt CiSoTRA.

V prvem delu seminarja so predstavniki Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Slovenske Filantropije ter Socialne Zbornice Slovenije predstavili položaj mladoletnih in mladih migrantov v Slovenij, ter projekte in iniciative za boljšo vključevanje migrantov v družbo.

Sledila je okrogla miza s predstavitvami in razpravo, na kateri so sodelovali predstavniki iz naslednjih organizacij: Inštitut za narodnostna vprašanja, Mednarodna organizacija za migracije, OE Ljudska  univerza Postojna, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (projekt namestitve mladoletnikov brez spremstva).

Na področju vključevanja mladoletnih migrantov brez spremstva ter mladih migrantov je še vedno vrsta nerešenih izzivov/težav:

  • mladoletni migranti brez spremstva niso obravnavani kot otroci, ni individualne/celostne obravnave, ni sistemske nastanitve, ne-harmoniziran sistem skrbništev, nezadostna psihološka in psihoterapevtska obravnava, tolmači so le v uradnih postopkih,
  • potrebno je zagotoviti boljšo zaščito mladoletnikov, ki se odločijo zapustiti Slovenijo (zagotavljanje varnega prehoda v ciljno državo),
  • spodbujati je potrebno usposabljanje strokovnjakov in krepiti institucionalno zmogljivost,
  • še bolj je potrebno spodbujati sodelovanje med organizacijami, ki delajo z mladoletnimi migranti in mladimi migranti,
  • potrebnih je več iniciativ in konkretnih rešitev na področju prehoda mladoletnih migrantov v odraslost.

Nacionalni seminar CiSoTRA bo v Sloveniji potekal tudi v letih 2019 in 2020.