Gostji iz prakse pri Projektnem managementu

V četrtek, 30. 1. 2020, smo pri predmetu Projektni management gostili dve gostji z Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, go. Biserko Plahuta in go. Jasmino Felicijan, ki sta tudi naši diplomantki.

Ga. Biserka Plahuta je študentom predstavila profesionalni portfolio, ponazorila njegovo pripravo s primeri in poudarila njegov pomen za vseživljenjsko učenje. Ga. Jasmina Felicijan pa je predstavila nacionalno poklicno kvalifikacijo »Vodja projektne naloge«, način certificiranja in pridobitve javno veljavnega certifikata.

Predstavljene teme so velikega pomena za osebni in karierni razvoj študentov ter večjo zaposljivost bodočih diplomantov.