Danes, 18. maja 2023, se je naša sodelavka Mojca Klinc udeležila festivala duševnega zdravja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Mojca se je dogodka udeležila v okviru projekta Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ in poslušala predavanje z naslovom “Hej, vase poglej!, ki sta ga v organizaciji NIJZ, OE Celje pripravila Ksenija Lekić in Domen Kralj. S svojo udeležbo na festivalu je pridobila nova znanja, ki ji bodo omogočila, da bo znala svetovati študentom pri morebitnih težavah, s katerimi se srečujejo med študijskim procesom, kot so stres, preobremenjenost in izgorelost.

Na festivalu duševnega zdravja je za obiskovalce bilo voljo je 23 delavnic in predavanj. Poleg tega se je predstavilo več kot 45 različnih organizacij, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem. Obiskovalci so tako imeli priložnost, da se pogovorijo s številnimi strokovnjaki s področja duševnega zdravja, pridobijo nova znanja ter se povežejo z drugimi udeleženci festivala. Festival je namenjen ustvarjanju prostora, kjer se lahko izmenjajo izkušnje, pridobi znanje in orodja za skrb za duševno zdravje.

Duševno zdravje ima visoko prioriteto v politikah javnega zdravja v državah članicah Evropske unije. Vlada Republike Slovenije je sledila temu trendu in razglasila leto 2023 za Slovensko leto duševnega zdravja. Naša fakulteta se je pridružila tej obeležitvi z udeležbo naše karierne svetovalke na prvem Festivalu duševnega zdravja v Sloveniji.

Udeležba je potekala v okviru projekta ‘Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ’ v okviru Javnega razpisa: “Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov”. Z izvedbo projekta fakulteta širi svetovalno dejavnost študentom s strani strokovnih služb in povečuje usposobljenost kariernih svetovalcev za podporo posebnim skupinam študentov ter njihovo večjo vključenost.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za visoko šosltvo, znanost in inovacije. Javni razpis za izbor operacij: Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov  se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Skip to content