Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Na Mednarodni fakulteti ustvarjamo povezave.

Zelo smo povezani s študenti in skozi inovativne akademske pristope, ki temeljijo na znanju, izkušnjah in ustvarjalnosti, razvijamo diplomante, magistre in doktorje znanosti. Izvajamo kakovosten in mednarodno usmerjen študij ekonomije, poslovanja in managementa s katerim želimo prispevati k razvoju družbe znanja.
Zaposlenim nudimo stimulativno raziskovalno in akademsko okolje, ki rezultira v številne uspešne projekte.
Povezani z več kot 350 institucijami po svetu, smo uspešna mednarodna fakulteta.

Kontaktirajte nas

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE

 • Mariborska cesta 7
 • 3000 Celje
 • Slovenija
 • Informacije o vpisu in študijskih programih: 03 425 82 20
 • Splošne informacije: 03 425 82 40
 • Elektronski naslov: info@mfdps.si

 • Matična številka: 2213818000
 • ID za DDV: SI95628428
 • Transakcijski račun (IBAN): SI56 0400 1004 6523 614
 • SWIFT/BIC: KBMASI2X

 • Erasmus ID Code: SI CELJE03
 • ECHE Number: 235683-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
 • PIC Number: 968823779
 • Organisation ID (OID): E10161457

REFERAT ZA ŠTUDIJ IN KNJIŽNICA

 • Ponedeljek, torek, sreda: 9.00-11.00
 • Četrtek: 14.00-16.00
 • Petek: ni uradnih ur

 • Za osebni obisk se predhodno najavite preko telefona ali e-pošte.
Nagovor dekana

Mednarodna zakladnica znanja

Dobrodošli na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, ki je prepoznavna na lokalni in nacionalni, kot tudi na mednarodni ravni.
Kot dekan si prizadevam, da študenti pridobijo čim več uporabnega znanja in izkušenj, ki jim bodo koristilie na njihovi poklicni poti. Hkrati si želim čim več izvirnih idej, motiviranih študentov z ustvarjalnimi pobudami in dobrega delovnega vzdušja za vse nas.
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je tista zakladnica znanja, ki jo iščete, zato se nam pridružite na skupni poti!
doc. dr. Srečko Natek,
dekan

Prihodnost ustvarjamo z znanjem, podjetništvom in inovativnostjo

490
vpisanih študentov v letu 2023/2024
1400
diplomantov
53
mednarodnih mobilnosti v 2022/23
40
gostov iz prakse v 2022/23

Poslanstvo

Naše poslanstvo je obogatiti strokovni razvoj študentov in diplomantov ter izboljšati njihovo zaposljivost s kakovostnim, mednarodno usmerjenim izobraževanjem in raziskovanjem na področju ekonomije, poslovanja in managementa ter s tem prispevati k razvoju družbe znanja.

Vizija

Biti prepoznavna kot akademsko kakovostna in družbeno odgovorna fakulteta.

Dodiplomski študij

Dodiplomski študij na Mednarodni fakulteti v Celju je orientiran k pridobivanju kakovostnega teoretičnega in še posebej uporabnega, praktičnega znanja. Študentu nudijo odlično podlago za karierni razvoj in ga že tekom študija povezujejo s potencialnimi zaposlovalci doma in v mednarodnem okolju. Študij je zanimiv, razgiban in podprt s sodobnimi izobraževalnimi metodami, tudi z e-izobraževanjem. Fakulteta izvaja brezplačni dodiplomski študij za vse redne študente.

Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Fakulteta v okviru podiplomskega študija izvaja dva magistrska programa, in sicer Vodenje in kakovost v izobraževanju (1-letni) in Management znanja (2-letni). Študij je na Mednarodni fakulteti možno nadaljevati na doktorskem študiju v programu Management znanja. Podiplomski študijski programi z individualnim pristopom študentom nudijo odlično priložnost za karierno, kot osebnostno napredovanje. Študij je prilagojen zaposlenim, podprt s sodobnimi pristopi e-učenja.

Podiplomski študij

Naši predavatelji in strokovnjaki vam bodo
predali svoje znanje in izkušnje.

Na fakulteti predavajo številni profesorji
in eksperti iz tujine.

Dejavnosti fakultete

Kakovost

MFDPŠ se zavzema za nenehno izboljševanje dosežkov na vseh področjih delovanja, zato je spremljanje delovanja in presoja dosežkov/kakovosti pomemben vidik delovanja MFDPŠ. Omenjeno se dosega z ustrezno organizacijo dejavnosti, spremljanjem in obvladovanjem temeljnih procesov, merjenjem učinkovitosti procesov, njihovim nenehnim izboljševanjem oz. sprejemanjem ukrepov za izboljšave.
Pridobljene akreditacije in priznanja:
Navkis
AZVO Croatia

Knjižnica

Knjižnica MFDPŠ omogoča svojim uporabnikom prost dostop do gradiv in informacij za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Študenti si lahko literaturo izposodijo za obdobje največ treh tednov z veljavno študentsko izkaznico. Študentom in učiteljem MFDPŠ je omogočen brezplačen dostop do mednarodnih baz znanstvenih revij SpringerLink in Proquest. Vabimo vas, da možnosti dostopa do kakovostne literature v čim večji meri izkoristite. Za prejem uporabniškega imena in gesla, pišite na naslov zalozba@mfdps.si

Založba

Založba izdaja, zalaga in organizira tiskanje publikacij, ki so povezane z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se fakulteta vključuje, ter z znanstvenim in strokovnim delom kateder, inštitutov, centrov MFDPŠ ter sodelavcev na fakulteti. Z izdanimi publikacijami krepimo dosegljivost in dostopnost učne literature za študij na naši fakulteti.

"Študij na MFDPŠ prinaša veliko doživetij in zabave tudi izven predavalnic."
Marjeta, diplomantka Managementa znanja
Skip to content