Naša dodiplomska študentka, Veronika Ema Šlogar, se je odpravila na Tajsko, kjer bo med februarjem in aprilom 2024 opravljala Erasmus strokovno prakso  podjetju Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT), ki predstavlja krovni organ za različne tajsko-tuje zbornice ali poslovna združenja, ki delujejo na Tajskem.

Njihovo poslanstvo je spodbujati trgovino in tuje naložbe, spodbujati razvoj in prenos znanj in spretnosti s splošnim ciljem prispevati h gospodarstvu. Veronika Ema bo tako aktivno sodelovala pri administrativnih nalogah, trženju in prodaji, izvajanju anket, analizi trga in konkurence, raziskovanju zakonodaje ter pri pisanju pripovedi za zbiranje sredstev. Prav tako bo sodelovala pri koordinaciji in udeležbi na timskih sestankih.

Študentka bo na takšen način pridobila znanja, spretnosti in kompetence v različnih segmentih, ki ji bodo omogočile uspešno izvajanje nalog v organizaciji JFCCT ter razvoj njene strokovne poti v mednarodnem okolju.

Skip to content