Med februarjem in aprilom letos smo gostili dve tajski študentki, ki sta v uspešnem podjetju, Cinkarna Celje, opravljali strokovno prakso v okviru programa Erasmus+. Študentki sta bili aktivno vključeni v razvoj novih metod označevanja in komunikacijskih procesov v proizvodnji ter preučevanje varnostnih postopkov v oddelku za vzdrževanje. Pod skrbnim mentorstvom sta razvijali svoje kompetence in na koncu prakse pripravili ter uspešno predstavili zaključni poročili o svojem delu.

Izvedba te mobilnosti je imela pomembno vlogo pri krepitvi povezav med lokalnim gospodarstvom in mednarodnim izobraževalnim okoljem. Zahvaljujemo se kolektivu Cinkarne Celje za neprecenljivo sodelovanje in prenos znanj na študentki, kar je prispevalo k njunemu strokovnemu in osebnemu razvoju.

Skip to content