Delavnica Zavoda RS za zaposlovanje o trgu dela

V četrtek, 18. 5. ob 12.30 je na MFDPŠ potekala delavnica »Trg dela: zgrabi svojo priložnost!« v izvedbi ge. Mojce Grušovnik, iz Zavoda RS za zaposlovanje, OE Celje.

Študenti so dobili koristne informacije glede iskanja zaposlitve preko ZRSZ, kako pripraviti motivacijsko pismo in življenjepis, kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor in kako čim bolj uspešno graditi svojo karierno pot.

Predstavljena so bila orodja, ki so iskalcem zaposlitve v pomoč pri odkrivanju in predstavitvi njihovih želja, znanj in kompetenc in konkretni napotki, kako se uspešno podati na trg dela.

Posebna pozornost je bila namenjena študentom s posebnimi potrebami in študentom s posebnim statusom ter njihovem vključevanju na trg dela.

Delavnica je potekala v okviru projekta ‘Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ’ v okviru Javnega razpisa: “Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov”. Z izvedbo projekta fakulteta širi svetovalno dejavnost študentom s strani strokovnih služb in povečuje usposobljenost kariernih svetovalcev za podporo posebnim skupinam študentov ter njihovo večjo vključenost.

Skip to content